Sørumsand Fritidsklubb i Idrettsparken - åpner 27. februar!

Postet av Sørumsand IF den 19. Feb 2019

Frivilligsentralen, Lions, FAU og SIF har gått sammen om å etablere en fritidsklubb på Sørumsand - på klubbhuset i Idrettsparken. Etter at kommunen la ned dette tilbudet, har det vært dårlig med tilbud til ungdommen. Tilbudet vil være for elever på ungdomsskolen og i første omgang vil det være åpent hver onsdag mellom kl 12.00 - 16.00, fordi skolen slutter tidligere denne dagen. Det kan også bli åpent noen fredager innimellom.

Sørum Kommune gir noen midler til dette prosjektet, som i første omgang er tenkt gjennomført i 2019.

Jane Bråthen vil være ansvarlig for fritidsklubben i det daglige og hun har lang og god erfaring i å jobbe med ungdom og drifte slike klubber. Hun tar imidlertid gjerne i mot voksne som kan tenke seg å bidra en onsdag i ny og ne - ring henne på tlf. 992 61 250.

Vi åpner allerede onsdag 27. februar - fint om det glade budskapet kan spres til ungdom i den rette aldersgruppa. Det blir servert gratis taco og det blir konkurranse med flotte premier.

Har du lyst til å trene styrkeløft?

Postet av Sørumsand IF den 19. Feb 2019

Vi har fått en henvendelse fra noen ildsjeler som har lyst til å trene styrkeløft og etablere dette som en egen gruppe i SIF. Før vi evt  går til det skritt og etablerer en formell og egen gruppe, må vi sjekke ut om det er noe interesse for å drive med denne type trening.

Dette er ikke egnet for barn under 14-16 år, så du bør helst være over denne alderen. Begge kjønn er selvfølgelig velkomne til å være med på dette.

SIF har ikke egnede lokaler og utstyr til dette, så i første omgang vil treningen foregå hos vår samarbeidspartner Spenst.

Ta kontakt med Berthe Dongmo-Engeland hvis du synes dette høres interessant ut!

Tlf. 413 62 457

Mail: berthe@Engeland.no


Hvordan vil idretten få det i nye Lillestrøm Kommune?

Postet av Sørumsand IF den 15. Feb 2019

De tre idrettsrådene i hhv. Skedsmo, Fet og Sørum har allerede i halvannet år forberedt seg på kommunesammenslåingen. Det har vært mange fellesmøter med gode diskusjoner på hvordan idretten øsnker seg det i den nye storkommunen. 

Den største forskjellen mellom de tre kommunene, er hvordan idrettsanleggene blir driftet. I Skedsmo er så og si alle anleggene kommunalt eid og driftet, mens i Fet og Sørum er det stort sett eid og driftet av idrettslagene selv. I Skedsmo betales det bla. ikke leie for treningstid på hverdager for de som er under 19 år - det såkalte gratisprinsippet.

De tre idrettsrådene har derfor i lang tid jobbet sammen på et dokument som sier noe om hvordan man ønsker seg at idretten skal bli behandlet og hvilke forventninger vi har til fremtidige rammebetingelser. SIF som idrettslag og anleggseier har selvfølgelig vært med på dette arbeidet.

Vi tar det for gitt at idretten fremover blir behandlet på likt grunnlag i hele den nye kommunen og det blir spennende å se hvordan politikerne og administrasjonen vil sette disse rammebetingelsene fremover.

I vedlagte dokument kan du lese om hvilke innspill som allerede er overlevert til ansvarlige i Lillestrøm Kommune.

Komplett rapport PDF.pdf


Vi har plass til flere barn på vår IFO (Idretts Fritids Ordning)

Postet av Sørumsand IF den 15. Feb 2019

Som et alternativ, eller tillegg til vanlig SFO-ordning har vi et tilbud til de barna som ønsker å være litt aktive etter skoletid. Hver onsdag fra 14.45 til 17.00, har vi et tilbud til 1.- 4. klassinger om å delta på SIF sin IdrettsFritidsOrdning (IFO). Det fokuseres på å gi barna fysisk aktivitet og oppleve mestring ved å prøve ut flere ulike idretter og friluftsliv. 

Hver 4. uke er barna i svømmehallen og lærer seg den livsviktige og nødvendige vanntilvenning og svømming.

Det koster kun 450,- pr. måned  og vi har løpende påmelding.

Lurer du på noe? Send en mail til ifoleder@sif.no

Du kan lese mer om IFO-tilbudet her:

Konseptbeskrivelse - Vedtekter IFO.docx
Innebandy-trening for 9-13 åringer

Postet av Sørumsand IF den 11. Jan 2019

Etter en uhøytidelig kartlegging hvor vi har sjekket interessen for å drive med innebandy, har vi fått en del henvendelser. Såpass mange at vi gjerne vil invitere til trening for den største gruppen av de som er interessert. Alle barn mellom 9 og 13 år som har lyst til å prøve innebandy, er derfor velkommen til å teste ut innebandy i SIF Hallen på fredager mellom kl 14.30 - 15.30. Første trening er fredag 18. januar. Dette gjelder både for gutter og jenter. Barna må ha med seg treningstøy, innesko og drikkeflaske. Forbundet for innebandy krever dessuten at barn som er født etter 2005 må ha på seg vernebriller.

I første omgang vil dette være et gratis tilbud, men hvis vi ser at interessen er vedvarende og flere kommer til etter hvert, vil det bli et permanent tilbud hvor man må påregne at det kommer en treningsavgift etter hvert og man må betale medlemskontingent til SIF.

Terningene vil bli ledet av Atle Burdahl - han har lang erfaring i å spille innebandy og har spilt på høyt nivå i Oslo i mange år. Lurer du på noe i denne forbindelse kan du ta kontakt med han på tlf. 99 37 52 33 eller på mail: vif-atle@hotmail.com


Vel møtt!
Levert av IdrettenOnline