Innkalling til årsmøte 26. mai 2020

Postet av Sørumsand IF den 28. Apr 2020

Siden utbruddet av Coronaviruset gjorde at vi ikke kunne avholde årsmøtet som planlagt 24. mars, innkaller vi nå til digitalt årsmøte 26. mai kl 19.00. Dette gjennomføres på NIF sin plattform Idrettens Office 365 og Teams.

Pga myndighetenes restriksjoner og innføring av smittevernsregler hvor det ikke kan samles mer enn 5 personer samtidig, vil vi derfor gjennomføre årsmøtet digitalt. Hvis disse restriksjonene endres i mellomtiden og det gis anledning til fysisk oppmøte vil det bli vurdert å kjøre årsmøtet på vanlig måte. Dette vil kunngjøres på sif.no i forkant.

 

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet meldes til sekretær i hovedstyret Anita Ingjerd, innen tirsdag 12. mai (mailadresse: moe_anita@hotmail.com)

Vi ber om at innkomne forslag inneholder grundig redegjørelse for saken, og forslag til vedtak som skal behandles.

Saksliste kunngjøres senest tirsdag 19. mai.

 

Påmelding til årsmøtet:

Ved digital gjennomføring, må man melde seg på i forkant. Send en e-post til tonja@sif.no og oppgi din mailadresse som skal brukes ved innkalling til møtet. Fristen for denne påmeldingen er 22. mai.

Se fullstendig innkalling her: Innkalling til årsmøte 2020 nr. 2.docx

0 Kommentar

20. april - Åpning for organisert fotballtrening

Postet av Sørumsand IF den 7. Apr 2020

20. april 2020

Vi fortsetter med å følge myndighetenes retningslinjer for aktivitet og åpner opp for organisert trening i regi av fotballgruppa. Nasjonale retningslinjer for smittevern skal selvfølgelig overholdes. Fotballgruppa har laget retningslinjer som skal følges og det er satt opp egne treningstider for perioden fremover. Alle trenere og lagledere har fått direkte beskjed om hvordan dette skal gjøres i praksis. Retningslinjene og treningstidene kan dere lese om her:

Treningstider Korona fra uke 20 - Fotball.xlsx

Retningslinjer organisert trening fotball Corona.docx


7. april 2020

Styret i SIF har besluttet at utendørsanlegget i Idrettsparken åpnes for forsiktig egenorganisert aktivitet  - det betyr imidlertid at anlegget fortsatt er stengt for organisert aktivitet. Følgende regler gjelder inntil videre:

Ved uorganisert trening gjelder de strenge reglene til Folkehelsemyndighetene - les mer om dette her: NIF - Anbefaling til utøvelse av idrettsaktivitet 2. april 2020.pdf


Hold avstand – minimum 2 meter fra hverandre

God håndhygiene er viktig - vask hender før og etter trening. Bruk antibac

Unngå berøring av ball med hender eller hode

Maks 5 personer i hver gruppe som spiller sammen

Er du syk, hoster, har feber => BLI HJEMME

Denne forsiktige åpningen er basert på tillit, dugnadsånd og raushet - ser vi at reglene blir brutt, vil hele anlegget stenges med umiddelbar virkning.

Nett til tennisbanene blir satt opp onsdag ettermiddag (8. april)

TA ANSVAR


De ulike forbundene har utarbeidet sine spesifikke regler - dette kan dere lese om her:

Fotballforbundet: https://www.fotball.no/tema/nff-nyheter/2020/fotballens-koronavettregler--retningslinjer-for-fotballaktivitet-under-restriksjonene-mot-spredning-av-koronasmitte/

Tennisforbundet: Se vedlegg - Tennis og koronavettregler 6. april.pdf

Bueforbundet: http://www.bueskyting.no/index.php/41-hjem/2775-trening-er-lov-nar-man-er-maks-5-personer-og-overholder-smittevernreglene0 Kommentar

Blaker Sparebank - Generalsponsor i 4 nye år!

Postet av Sørumsand IF den 3. Apr 2020

Vi er så glade for at Blaker Sparebank fortsatt vil være en meget god lokal støttespiller ut 2023. Det betyr 4 nye år som Generalsponsor til SIF - og det er vi veldig takknemlige for!. Banken er en stor bidragsyter til lokale tiltak og lokale lag og foreninger, noe som også kommer SIF til gode. Denne avtalen gjør at vi får en god forutsigbarhet de nærmeste årene, noe som er viktig i vårt arbeid.

SIF er veldig takknemlig for denne nye avtalen - sammen er vi sterke :-)0 Kommentar

Levert av IdrettenOnline