Visjon

SIFs visjon er: GOD IDRETT I GODT MILJØ

Vi tror på en gjensidig avhengighet mellom god idrett og godt miljø.

Verdigrunnlag

Verdigrunnlaget for aktiviteten i SIF er at den skal være:
Kompetent
Med kompetent mener vi:
 • å ha faglig riktig kompetanse
 • å være en god formidler
 • å forplikte og kvalifisere seg til oppgaven
 • å være et godt forbilde / god rollemodell
Målrettet
Med målrettet mener vi:
 • å gjøre det vi har blitt enige om
 • å sette konkrete mål
 • å være godt forberedt
 • å skape "vinnere" (i ordets videste forstand)
Inkluderende
Med inkluderende mener vi:
 • å respektere hverandre
 • å la alle være med
 • å la alle si sin mening
 • å se "hele" utøveren
Entusiastisk
Med entusiastisk mener vi:
 • å være nyskapende
 • å inspirere til økt innsats
 • å ha det moro


Levert av IdrettenOnline