Reservasjon av møterom i klubbhuset
De som har rettigheter til å publisere informasjon på www.sif.no kan selv reserve møterom ved å registrere dette i aktivitetskalenderen som vist nedenfor.

OBS! All booking av klubbhuset ifm helgearrangementer må avtales med kontaktperson for utleie. Dette gjelder også interne lag som ønsker å bruke klubbhuset fredag - søndag.
Kontaktpersoner for reservasjon av møterom i klubbhuset
Stine M. T. Søderlund 

E-mail: stine@sif.no

Vi har følgende valgmuligheter:

Storsalen - plass til ca 90 personer
Salongen - plass til ca 20 personer
Møterommet Naffen - plass til ca 15 personer

Tråløst internett er tilgjengelig fra alle rommene.

Slik finner du ut om klubbhuset er ledig
Klikk på ønsket dato i aktivitetskalenderen og du får opp alle aktiviteter den dagen, hvilke rom som eventuelt er opptatt og hvem som har reservert dem. Nederst finner du en oversikt over rommene som kan reserveres / leies.