Visjon

SIFs visjon er: AKTIVT OG LIVSLANGT FELLESSKAP
Dette er det vi ønsker å strekke oss mot og skape sammen for fremtiden.


Virksomhetsidé

SIFs virksomhetside er: Mestring, trivsel og utvikling gjennom god idrett og godt miljø

Dette er det vi tilbyr våre medlemmer og som sørger for at vi daglig tar steg mot våre mål og visjon.


Verdier

Vi er Samlende - Entusiastiske - Rause

SIF SER alle

Dette er Sørumsand Idrettsforening - dette skal prege vår adferd for at vi skal nå våre mål og visjon.


Hovedmål i perioden 2020 - 2024

- SIF skal ha 10% årlig medlemsvekst

- I 2024 skal flerbrukshall, basishall og svømmehall stå klart i Idrettsparken


Delmål

Organisasjon: SIF skal være en kompetent organisasjon tilpasset klubbens mål og aktivitetsnivå

Ledelse: SIF skal ha engasjerte og kompetente ledere i alle roller og som samarbeider godt på tvers

Trenere: Alle SIFs trenere skal være kompetente og gode rollemodeller

Aktivitetstilbud: SIF skal ha et bredt og godt organisert aktivitetstilbud, samt tilrettelegge for egenorganisert aktivitet

Arrangement: SIF skal styrke og videreutvikle sine arrangementer

Anlegg: SIF skal tilpasse vedlikehold og utnyttelse av dagens anlegg for å øke aktivitet frem til nye anlegg er på plass


Disse delmålene beskriver hva vi i kommende år skal ha fokus på for å nå Sørumsand Idrettsforenings hovedmål og visjon samt levere på virksomhetside og verdier.