Kontaktpersoner for SIF-hallen
Stine M. T. Søderlund
E-post: stine@sif.no
Mob:91 99 63 68

Priser for interne leietakere (SIFs grupper) kr 150,- pr time
Eksterne leietakere friville lag og foreninger kr 450,- pr time
Eksterne kommersielle leietakere kr 1000,- pr time
Private leietakere kr. 750,- pr time
Arrangementpris etter avtale
Pris for eksterne leietakere og arrangermenter er eks. mva.


Det er 25 års aldersgrense for å leie SIF Hallen.Avtaler
Avtale for leie (frivillige lag og foreninger) finner du herInnhold
Ukeplan
Ordensregler
Leieinstruks
Instruks for hallvakter
Branninstruks
Branninstruks for ansvarlig leietakerUkeplan
Oppdatert banedagbok for når det går håndballkamper i SIF-hallen finner du her (link).
Ved ønske om ad hoc trening i hallen på dager hvor det går kamper må treningen avsluttes 30 minutter før kampstart.Ordensregler for SIF-hallen
• Friarealer i bygningen og utganger skal være frie og ryddige
• Alle dører i rømningsveier skal ha fri ferdsel ut - ingen ting må settes foran dørene som stenger for rømning
• Selvlukkende dører skal ikke festes i åpen stilling med kile e.l.
• Feil og mangler ved branndører og ledelys skal straks meldes til hallvakt eller daglig leder via avviksskjema
• Feil, mangler og uregelmessigheter ved det elektriske anlegget skal straks meldes til hallvakt eller daglig leder via avviksskjema
• Vifteovner skal kun brukes under tilsyn.
• Elektriske maskiner, kaffetraktere, vaffeljern og vannkokere skal slås av etter bruk og alltid ved dagens slutt.
• Blinkende lysrør er en potensiell brannfare og må skiftes omgående.
• Søppel skal samles på fastsatt plass og tømmes regelmessig.
• Stearinlys skal kun brennes under tilsyn i ubrennbar lysestake og uten pyntemansjett og aldri i juledekorasjoner.
• Røyking er forbudt i bygningenHusk!!
Brannfaren lurer overalt 24 timer i døgnet. Derfor må vi alle til enhver tid opptre våkent og være bevisst på denne faren. Generell god orden bidrar til bedre sikkerhet mot brann.
Enhver plikter å vite hva han / hun skal gjøre i en brannsituasjon (se egen instruks)Leieinstruks for SIF-hallen
Gå ikke inn i hallen før din leietid starter, og forlat hallen når leietiden er slutt. Dette er gjensidig respekt for treningstider.
Det er kun tillatt med sprayklister i hallen.
Det er påbudt å benytte innesko som ikke sverter.
Utstyr i hallens lager som ikke er låst inn er til fri benyttelse for leietaker.
Utstyr legges tilbake etter bruk.
Skader meldes Daglig Leder Tonja M. Orderud eller den hallvakten som står oppført på tavla i hallen.
Påført skade erstattes av leietager.
Brukt tape og annet søppel kastes i søppeldunk.
Gjenglemte ting tas vare på og legges i kassen til venstre rett etter man kommer inn i hallen.Instruks for hallvakter
Hallvaktenes arbeidsinstruks er todelt. De skal fylle oppgavene som SIF håndballgruppe har påtatt seg i forhold til avtalen mellom SIF-hallen v/hallstyret samt de oppgaver for håndballgruppa.Arbeidsoppgaver for SIF- hallen:
• Sørge for at hallen er forsvarlig låst og lyset slukket etter dagens bruk
• Mopping av gulvet etter behov, men minimum man-, ons- og fredag kveld i tillegg til helger hvor hallen er i bruk.
• Tømme søppeldunker i hallen
• Sjekke garderober og toaletter slik at dusjer og servantbatterier er avslått og at det ikke flyter med søppel
• Totalvask av gulv og tribuner med tilhørende støvsuging langs vegger minimum en gang pr. måned. Det er hallvaktenes ansvar å ta dette oftere om det viser seg nødvendig. Hallvaktene skal sørge for at innrapporterte feil og mangler utbedres. Dersom de ikke kan ordne dette selv må man varsle hallstyret slik at man kan bli enige om hvem som skal kontaktes for videre arbeid med den aktuelle skade/mangel.Hallvaktsansvarlig sørger for at det finnes en oversikt over hvem som har ansvar for de forskjellige uker og / eller ukedager. Oversikten skal henge på oppslagstavlen i hallen og det skal fremkomme fullt navn, adresse og telefonnummer.Øvrige oppgaver som hallvaktene skal dekke finnes i Instruks for Hallvakter utarbeidet av håndballgruppa.Branninstruks
Eiendommens navn: SIF-hallen, Sørumsand Idrettspark
Gitt med hjemmel i brannlovens §§ 23 og 25 med tilhørende forskrifter.
Brukere (leietagere) skal være kjent med:
• Hvordan brannvesenet varsles
• Hvor brannslanger og annet slokkeredskap er plassert.
• Rømningsveier og nødutganger• Regler ved brann
• Oppdages brann eller mistenkelig røyk, skal brannvesenet varsles umiddelbart
• Leietagerens ansvarlige (trener / leder o.l.) har ansvaret for at evakuering av lokalet foregår rolig og velorganisert
• Møteplass ved evakuering er utenfor klubbhuset i god avstand fra hallen
• Brannen forsøkes slokket med husbrannslangene.Telefon brannvesen 110
Alarmere - Redde - SlokkeBranninstruks for ansvarlig leietaker
Ansvarlig leietager skal:
• Ha ansvaret for at alle leietagers deltagere i SIF-hallen har satt seg inn i den allmenne branninstruksen
• Kjenne rømningsveiene i SIF-hallen og påse at disse ikke blokkeres.
• Kunne benytte de slukkemidler som finnes i SIF-hallen
• Påse at slukkemidlene er i orden og ikke blokkert
• Ha oversikt over hvor mange det er inne i hallen.