Æresmedlemmer

Sørumsand Idrettsforening ønsker å takke sine trofaste og aktive medlemmer med heder og ære. Dette vises blant annet ved å utrope enkelte medlemmer til æresmedlem.

Kriteriene er at medlemmet over tid må ha framstilt seg som et godt forbilde, og enten ha vært:
 • aktiv spiller
 • aktiv trener
 • aktiv i styret
 • en ressurs for klubben både på og utenfor banen

Nåværende æresmedlemmer er:
 • Ivar Vestby (1992)
 • Solveig Vestby (1992)
 • John Per Haugstad (1992)
 • Finn Kleven (2014)
 • Svein Erik Haagenrud (2014)
 • Dag Kjensjord (2015)
 • Roger Ihlebekk (2016)
 • Karl Thomas Aslaksen (2017)
 • Svein Samuelsen (2017)
 • Morten Bredesen (2017)
 • Roger Gulbrandsen (2017)
 • Gisle Rangnes (2020)
 • Odd Larsen (2023)
Avdøde medlemmer:
 • Erling Hansen (1952)
 • Adolf Gulbrandsen (1952)
 • Ole P. Westby (1957)
 • Hans Østnor (1957)
 • Ivar Flatla (1957)
 • Hans Flatla (1962)
 • Håkon Egeberg (1967)
 • Rolf Nicolaisen (1977)
 • Halvor Presterud (1977)
 • Karl Peder Westby (1992)
 • John Ole Nafstad (2014 - tildelt post mortem)
 • Kjell Romsås (2019)

Statuttene for utnevnelse av æresmedlemmer i Sørumsand Idrettsforening ligger her (link). Æresmedlemmer innstilles av Æresmedlemkomiteen, og utnevnes av Hovedstyret. I Æresmedlemskomiteen sitter følgende personer:
 • Morten Bredesen (æresmedlem)
 • Vidar Granaas (leder av æresmedlemskomiteen)
 • Tonja M. Orderud (daglig leder i SIF)