Administrasjon

Daglig leder i SIF er Tonja Orderud. Hun har kontor på klubbhuset, men jobber også noe hjemmefra.

Arbeidsoppgaver:
Daglig leders arbeidsoppgaver vil være iht retningslinjene som gis av hovedstyret. Siden stillingen som daglig leder er nyopprettet vil arbeidsoppgavene "formes" og utvikles etter hvert. Det er ikke meningen at daglig leder skal erstatte det frivillige arbeidet som gjøres i SIF, men at stillingen skal være en viktig støttespiller som i første omgang skal ivareta følgende arbeidsoppgaver:
 • Ansvar for den daglige administrative driften av SIF herunder bl.a
  • Oppfølging og rapportering av økonomi/budsjett
  • Følge opp søknadsfrister (kommunalt driftstilskudd, mva.refusjon, treningstider i kommunens anlegg, prosjektmidler AIK og andre fond)
  • Idrettsregistreringen
 • Administrativt ansvar for drift, vedlikehold og utleie av SIFs anlegg
 • Brannvernleder
 • Bistand til styret med å implementere tiltakene beskrevet i SIFs handlingsplan
 • Tilrettelegging for en effektiv drift av SIF, slik at det blir attraktivt og interessant å være engasjert som frivillig
 • Sikre gode rutiner for synliggjøring og god informasjonsflyt internt i SIF, mot media og lokalsamfunn
 • Tilrettelegging for utvikling av aktivitetstilbudet sammen med hovedstyret og gruppestyrene, herunder også være bindeledd mellom gruppene
 • Bistand til gruppene i å gjennomføre større arrangementer (turneringer, fotball-/håndballskole, løpskarusellen, Varsjøtrimmen, SIF-dagen etc)
 • Oppfølging av inngåtte samarbeids- og sponsoravtaler
Kontortid:
Stine (vår klubbkoordinator) har kontortid på tirsdagskvelder fra kl.18.00.
Siden stillingene i administrasjonen primært skal være operativ på dagtid er det fint om møter med dem primært avtales på tirsdagskvelder.

Kontaktinformasjon:
Tonja M. Orderud kan treffes på E-post: tonja@sif.noTlf: 97 77 77 78
Stine M. T. Søderlund kan kontaktes på E-post: stine@sif.no Tlf: 91 99 63 68
Postadresse: Sørumsand IF, Postboks 133 - 1921 Sørumsand
Org.nr 971 265 051
Bankkonto: 1321 63 02480