Norges Idrettsforbund har besluttet at fra 1. januar 2009 må alle som utfører oppgaver for idrettslag som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige (under 18 år) skal ha politiattest.

Styret i Norges Idrettsforbund har tatt denne beslutningen for å sikre at alle mindreårige og mennesker med utviklingshemming i norsk idrett får lik rett til lik beskyttelse. Formålet med ordningen er å forhindre at personer som for tiden er siktet/tiltalt eller tidligere er straffet for seksualforbrytelser kommer i en posisjon der de kan begå nye overgrep. Idrettsstyret mener at en felles praksis i hele idretten best mulig sikrer hensynet til barna, hensynet til personvern og hensynet til organisasjonen.
For Norges Idrettsforbund er det et overordnet ønske at norsk idrett skal være et trygt sted å være for alle.


Hovedstyret i SIF har vedtatt at politiattestene skal fornyes hvert tredje år.


Det er bare hovedstyret i idrettslaget som kan avkreve politiattest og ikke grupper eller utvalg i laget.

Følgende personer i SIF er ansvarlige for ordningen:
Petter Braathen - Ansvar for praktisk gjennomføring
Solgårdveien 2
1920 Sørumsand
Tlf 91 37 68 44
E-post p-olaf-b@online.no

Tonja M. Orderud - Daglig leder
Tlf 977 77 778
E-post tonja@sif.no
Treffes på klubbhuset på dagtid


Rutiner:
  • SIF sender ferdig utfylt bekreftelse på formål med Politiattest (pdf) til den enkelte trener/lagleder som skal søke.
  • Søker skal logge seg inn på https://attest.politi.no med hjelp av MinID, BankID, Buypass eller Commfides. (Stort sett med samme teknikk som når en logger seg inn på en nettbank.)
  • Velg formål fra nedtrekksliste (formålet skal en få fra idrettslaget)
  • Laste opp bekreftelsen av formål som en har fått fra idrettslaget.
  • Når søknad sendes elektronisk vil søker få et spørsmål om hvor politiattest skal sendes: Skriv inn Sørumsand IF, Postboks 133 - 1921 Sørumsand.
  • SIF registrerer fremvist attest i NIF sine systemer (minidrett.no) at den enkelte trener/lagleder har levert original attest. Siden SIF ikke har lov til å oppbevare attestene, vil denne sendes til søker etter registrering i våre lister. 
  • Gruppeleder er ansvarlig for å lage lister med navn, adresse, tlf. og e-post på alle trenere/lagledere som omfattes av ordningen. Lister over nye personer ved sesongstart som skal vise frem politiattest, sendes til Petter Braathen som er hovedansvarlig for ordningen. Når nye trenere/ledere kommer til i løpet av sesongen, er gruppeledere ansvarlig for å sende informasjon til Petter Braathen (p-olaf-b@online.no) eller Tonja M. Orderud (tonja@sif.no).