Om Sørumsand IF
Sørumsand IF er et fleridrettslag med om lag 1.250 medlemmer som organiserer idrett innenfor allidrett, fotball, håndball, svømming og ski. De ulike idrettsgrenene er egne selvstendige enheter, men samarbeider nært bl a for å tilpasse treningstider for barn og undom med flere interesser. Dette fordi vi ønsker å gi barn og ungdom i lokalmiljøet et god og variert idretts- og oppvekstmiljø.

Historie
Sørumsand IF ble stiftet 21. november 1917. Den gang var det ca 60 husstander og 200 innbyggere på Sørumsand. Foreningen startet i et beskjedent omfang, men i takt med økt folketall og sosiale forhold har klubben vokst til en stor organisasjon.

Anlegg
Sørumsand IF eier og driver Idrettsparken, et flott anlegg på over 60 mål med en fotballbane med naturgress, en kunstgressbane med lys, en grusbane med lys og flere treningsfelt med gress, idrettshall med kafeteria og stort klubbhus med møterom og forsamlingslokale. På parkeringsplassen foran SIF Hallen, har vi bygget et skateanlegg samtidig som det ble bygget et anlegg for sandvolleyball.I skogen, nær barneskolen, er det anlagt lysløype med skibu og i skogen ved Damtjern har klubben en liten hytte. Det kjøres også opp skiløyper i marka sør for Sørumsand.Nostalgi - den kjente og kjære speakerbua....