Støtteordninger for inkludering av barn og unge

Postet av Stine Søderlund den 7. Nov 2023

Det har den siste tiden blitt et større fokus på inkludering av barn og unge, noe vi i SIF er veldig glade for! Vi ønsker at alle skal ha muligheten til å være med, uavhengig av sosioøkonomisk situasjon. 

Lillestrøm kommune har støtteordningen aktivitetskort som gir barn og unge mulighet til å delta gratis i en fritidsaktivitet gjennom ett kalenderår (dekker medlemskontingent og treningsavgift). Årsakene kan være lav inntekt eller andre utfordringer i familien. Aktivitetskortet kan søkes om fra det året barnet fyller 6 år til og med det året den unge fyller 18 år. Du kan søke om aktivitetskort hos din saksbehandler i NAV, flyktningtjenesten, barneverntjenesten eller skole. Har du mottatt aktivitetskort fra Lillestrøm kommune skal dette sendes inn til medlem@sif.no

SIF har i år mottatt inkluderingsmidler som skal dekke litt bredere enn aktivitetskortet. SIF har valgt å opprette et "fond" som har til hensikt at ingen skal havne utenfor på grunn av sosioøkonomiske årsaker. Vi ønsker at midlene skal dekke cupdeltagelse, nødvendig utstyr eller annet relevant knyttet til aktiviteten barnet/ungdommen utøver (i regi av SIF). 

Ta kontakt med din lagleder dersom dette er aktuelt for ditt barn/ungdom. Det er lagleder/trener som skal ha dialog med SIF angående støtteordningen.

- For et aktivt og livslangt fellesskap! Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.