Status "Nye Idrettsparken"

Postet av Tonja Mendel Orderud den 31. Mar 2023

 

Mars har vært en spennende måned for SIF og vårt store prosjekt i Idrettsparken. Saken har denne måneden vært oppe i Hovedutvalget for kultur, Formannskapet og Kommunestyret nå sist onsdag kveld.

Dette var saksfremlegget som ble vedtatt:

 Planlegging av idrettsanlegg på Sørumsand - Kommunedirektørens forslag til vedtak:

1. Alternativ 2/2b i mulighetsstudien legges til grunn i det videre arbeidet.

2. Kommunen regulerer både svømmehall og flerbrukshall. Ekstrakostnaden for regulering av flerbrukshall belastes gjeldende driftsbudsjett i kommunalområde Eiendom.

3. Kommunen fortsetter dialogen med SIF med sikte på å inngå en avtale om:

a. Vederlagsfri leie av grunn til svømmehall

b. Kommunen dekker kostnaden for etablering av ny adkomstvei til området

 

Avtalen sees i sammenheng med innstillingens punkt 4.

 

4. Kommunedirektøren kommer tilbake med en egen sak i løpet av høsten for å avklare behov for antall hallflater i ny flerbrukshall i henhold til idrettens og skolenes behov, samt mulighet for praktisk og økonomisk støtte i forbindelse med byggingen av ny flerbrukshall.

5. Skisseprosjekt for svømmehall plassert i tråd med alternativ 2/2b igangsettes.

 

Hele saken kan leses her: Politiske møter - Møter - Kommunestyret (29.03.2023) (360online.com)

 

Det betyr at vi nå i utgangpunktet er enige om en del av de viktigste premissene for fremtidig samarbeid vedr realisering av svømmehall og flerbrukshall!

 

Men vi er ikke helt i mål enda og det vi blant annet må jobbe med videre fremover er:

  • Lage en oppdatert intern behovsanalyse for hva vi trenger av hallflater fremover (vil ha betydning for om vi skal planlegge for to eller tre flater)
    • Herunder selve innholdet i byggene og øvrig uteområde
  • Få på plass langsiktige leieavtaler med kommunen (Sørumsand Barneskole) og Fylkeskommunen (Sørumsand Videregående)
  • Finpusse kalkyler
  • Få på plass en finansieringsplan


Foreløpig skisse kan sees her: Sørumsand idrettspark - Situasjonsplan omforent alternativ (002).pdf

 

Dette er likevel et stoooort skritt videre og vi er adskillig nærmere nye anlegg enn noen gang 😊

Vi ønsker alle en riktig God Påske :-)Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.